Search
Close this search box.

Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност – Имануел КАНТ

Имануел Кант (1724 – 1804 г.) е немски философ-идеалист от епохата на Просвещението и един от най-влиятелните мислители в историята на западната философия.

 

Роден в пруския град Кьонигсберг, Кант завършва своето гимназиално и университетско образование в родния си град.

 

Значително влияние върху неговата личност оказва професор Кнутцен, чрез когото се запознава с Нютоновата физика.

 

Работи като частен учител – чете много, демонстрира забележителна памет и богато въображение. Успоредно с това е помощник-библиотекар в кралския замък в Кьонигсберг.

 

През 1770 г. успява да стане професор по логика и метафизика в Кьонигсбергския университет. Впоследствие е избиран на два пъти за негов ректор.

 

Става член на редица академии на науките, сред които Берлинската, Петербургската и тази в Сиена.

 

Посвещава живота си изцяло на философията и никога не се жени.

 

Повлиян е силно от идеите на ПлатонАристотелДекартЛайбницЛок и Русо.

 

Любопитен факт е, че той, опората на космополитното право, никога не напуска Източна Прусия.

 

Кант има репутацията на благороден, необикновено скромен, пословично акуратен и неподвластен на светската суета човек.

 

Сред най-известните му произведения се нареждат „Критика на чистия разум“ (1781), „Основи на метафизиката на нравите“ (1785), „Критика на практическия разум“ (1788), „Към вечния мир“ (1795), „Логика“ (1800) и „Посмъртно съчинение (1804).

 

Кант допуска, че федеративното обединение на държавите е в състояние да предотврати войната между тях и, че търговският дух и икономическите връзки помежду им могат да спомогнат за установяването и запазването на благородния мир.

 

Тези негови мисли се потвърждават от съвременната действителност.

 

Това го превръща в основна причина за разрешаването на един от най-съществените проблеми – създаването на всеобщо правно гражданско общество.

 

Кант до последно отстоява свободата на мисълта и правото на човек публично да използва своя разум.

 

Неговото учение оказва изключително влияние за формирането и развитието на най-новите философски направления и традиции – феноменология, херменевтика, екзистенциализъм, позитивизъм, постструктурализъм, аналитична философия.

 

 

И по-конкретно върху Хегел, Фихте, ШелингКиркегорЕнгелс, Юнг, ШопенхауерНицшеХусерлХайдегерРъселВитгенщайнПопър, Хайек, Сартр, Чомски, Маркузе и Хабермас.

 

Ето и някои от най-известните цитати на великия немски мислител:

 

Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.

 

Всеки е длъжен да признава човешкото достойнство на всеки човек.

 

Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.

 

Добротата е наше задължение.

 

Характерът е способност да се действа съгласно принципите.

 

Дългът е уважението на правото на другия.

 

Дълг! Ти, възвишена и велика дума. Това е именно великото, което издига човека над самия него.

 

Човек, който желае да бъде уважаван, е длъжен да уважава всички.

 

Който боязливо се грижи да не си изгуби живота, никога няма да му се радва.

 

Най-малко се страхуват от фаталния край хората, чийто живот има най-голяма ценност.

 

Незаслуженото страдание обезкуражава, заслуженото – съкрушава.

 

Който се е отказал от излишествата, той се е избавил от лишенията.

 

Никога не се отнасяйте към човека като към средство, а винаги като към цел.

 

Основа на нравствеността е дългът, а не интересът.

 

Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото.

 

Свободата на перото е единственият закрилник на народните права.

 

Идеята не е нищо друго, освен понятие за съвършенството, което все още не може да се намери в практиката…

 

 

 

Автор: Петър Мургински