Search
Close this search box.

Вас аз съветвам не да работите, а да се биете — не за мир, а за победа! – Фридрих НИЦШЕ

Фридрих Ницше (1844 – 1900 г.) е немски философ и писател, основоположник на философията на живота.

 

В развитието на Ницше традиционно се разграничават три главни периода, които отразяват основните тенденции в неговото творчество.

 

Под особено влияние на Вагнер и Шопенхауер, в ранния период на Ницше доминира философията на културата и естетизма. Вторият период е белязан от яростна критика на всичко общоприето и спешна нужда от преоценка на ценностната система. Третият отразява стремежа за създаване на радикално нова философия, която има за цел да преосмисли връзката между Бог, Свят и Човек.

 

Между най-важните му произведения се открояват „Несвоевременни размишления“ (1873), „Човешко, твърде човешко“ (1878), „Тъй рече Заратустра“ (1883), „Отвъд доброто и злото“ (1886), „Генеалогия на морала“ (1887), „Ето човека“ (1888), „Антихристът“ (1888).

 

Изложени на блестящ литературен език, тези негови идеи, приемащи различни модификации в еволюцията на мисълта му, променят завинаги представите за понятието критика и нейните граници.

 

Вследствие на дългогодишно заболяване, Ницше е принуден да се откаже от преподавателската си дейност. Прекарва дълги години в Италия, Франция и Швейцария. След окончателното задълбочаване на неговото състояние, той се завръща в Германия, за да могат майка му и сестра му да се грижат за него.

 

В един от последните си трудове, Ницше изтъква, че дължи своята философия на собственото си боледуване, тъй като „Голямата болка води до прозрение и освобождаване на духа“.

 

 

Неговите възгледи оказват съществено влияние върху европейската култура и изкуство, а философските му идеи играят ключова роля за усъвършенстването на екзистенциализма и херменевтиката.

 

Ето и някои от най-пронизващите цитати на великия немски мислител:

 

Това, което не ни убива, ни прави по-силни.

 

И най-силният между нас често няма сили да стори онова, което всъщност знае…

 

Аз ви уча за Свръхчовека: Човек е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато.

 

Аз не съм човек, а динамит.

 

Съвременният човек страда от отслабване на личността.

 

За да живееш в самота, трябва да си животно… или бог.

 

Войната и смелостта са извършили повече велики неща, отколкото обичта към ближния. Не вашето състрадание, а вашата храброст е спасявала досега сполетените от нещастие.

 

Боговете са мъртви и човекът е оставен сам на себе си.

 

Ако твърде дълго се взираме в бездната, бездната ще се взре в нас.

 

Вас аз съветвам не да работите, а да се биете. Вас аз съветвам не за мир, а за победа! 

 

 

 

Автор: Петър Мургински

Снимки: History Collection