Search
Close this search box.

Масите не са жадни за истини, а за илюзии, без които не могат да живеят – ФРОЙД

 

Зигмунд Фройд (1856 – 1939 г.) е австрийски психолог, невролог, културолог, философ, основоположник на психоанализата.

 

Роден е в еврейско семейство в град Фрайберг – днес Пршибор, в Моравия, Чехия – по това време част от Австрийската империя.

 

Животът на Фройд е пример за постепенно обществено издигане от долната средна класа до най-висшата буржоазия.

 

Завършва с отличие гимназия, толерираща философията на Просвещението, след което следва медицина във Виенския университет.

 

Като студент проявява силен интерес към кръжоците по история, политика и философия, където доминират идеите на Ницшеи Шопенхауер.

 

Повлиян от трудовете на Фойербах, няколко години по-късно превежда от английски на немски език томовете на Мил.

 

За неговото развитие допринасят още идеите на Платон и Гьоте.

 

След завършването си работи като лекар във Виена и става преподавател по неврология в университета.

 

Благодарение на собствената си практика разработва теорията на психоанализата.

 

Според него психоанализата по своята същност стои между медицината и философията.

 

Публикува редица трудове върху темата, които му донасят международна известност.

 

Сред най-известните му произведение се нареждат „Изследвания върху хистерията“ (1895), „Тълкуване на сънищата“ (1900), „Лекции за въведение в психоанализата“ (1917).

 

С идването на власт на националсоциалистите в Германия разбира, че и неговите книги започват да се изгарят на клада.

 

След завземането на Австрия от нацистите, т. нар. Аншлус Йостеррайхс, Фройд е задържан от Гестапо, тайната държавна полиция.

 

Той е откупен посредством огромна сума пари.

 

Благодарение на международно застъпничество емигрира в Лондон, където скоро след това умира.

 

 

Възгледите на Фройд оказват изключително влияние върху психологията, психиатрията, социологията, литературата, изкуството и съвременната философска антропология.

 

Ето и някои от най-известните цитати на великия австрийски мислител:

 

Преди да диагностицирате у себе си депресия и ниска самооценка, първо се уверете, че не сте заобиколени от идиоти.

 

Живеем в много странно време и с удивление отбелязваме, че прогресът върви ръка за ръка с варварството.

 

Масите никога не са познавали жаждата за истина. Те искат илюзии, без които не могат да живеят.

 

Повечето хора в действителност не искат свобода, защото тя предполага отговорност, а хората се страхуват от нея.

 

Истината ще ви направи свободни.

 

Първият признак на глупостта е пълното отсъствие на срам.

 

Завистта е разрушителна.

 

Нищо в живота не излиза толкова скъпо, както болестта и глупостта.

 

На човек е присъщо да надценява и да иска това, което не може да достигне.

 

Всеки нормален човек на практика е нормален само отчасти.

 

Никога една параноя не е напълно безпочвена.

 

Никога не сме толкова беззащитни както тогава, когато обичаме, и никога толкова безнадеждно нещастни, както когато изгубим любовта.

 

Колкото по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него.

 

Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие вчера. И единственият, от когото трябва да сте по-добри – това сте вие днес.

 

Когато ме критикуват, мога да се защитя, но пред похвалите съм безсилен.

 

Ние идваме на света сами и сами го напускаме.

 

 

Автор: Петър Мургински