Search
Close this search box.

Нищо не може да затрудни човека с воля – Еразъм РОТЕРДАМСКИ

Еразъм Ротердамски (1466 – 1536 г.) е виден мислител, философ, теолог, литератор и обществеен деец от епохата на Реформацията.

 

Известен още като Дезидерий, той отказва да бъде определян по националност.

 

Еразъм, който счита латинския за свой роден език, се смята за една от най-космополитните личности в световната история.

 

Самият той е роден в Ротердам като незаконно дете на католически свещеник.

 

Отначало учи в родния си град.

 

За неговото развитие допринасят идеите на СократПлатонАристотелЦицеронЕпикурАвгустинТома Аквински, Данте, Пико дела Мирандола.

 

Постъпва в августински манастир, където изучава латински и древногръцки език.

 

Става духовник и е назначен за секретар на епископа на Кембре.

 

В това си качество посещава Рим.

 

Продължава своето образование в теологичния факултет на Парижкия университет.

 

В Торино придобива научната степен доктор хонорис кауза по богословие.

 

Живее във Франция, Италия, Германия, Швейцария, Англия.

 

По време на престоя си в Лондон се запознава с Томас Мор.

 

Няколко години е професор по древногръцки език в Кембридж.

 

Получава титлата кралски съветник на английския крал Хенри VIII.

 

Ползва се с подкрепата и на испанския крал и император на Свещената римска империя Карл V, което му помага да избегне по-сериозни преследвания по време на религиозните борби между католицизма и протестанството.

 

Критикува остро политическите борби и обвинява Мартин Лутър в излишна революционност и идеологически догматизъм.

 

Поради това Еразъм не взема участие в реформаторското движение в Германия, въпреки че идейно е свързан с него.

 

Осъществява нов латински и немски превод на Библията, внасяйки редица поправки.

 

В качеството си на изтъкнат тълкувател на творчеството на Тома Аквински, Еразъм се обявява против схоластичното образование.

 

Дезидерий остава в историята като отличен познавач на античната философия, литература и изкуство и е страстен техен застъпник.

 

Автор е на сборник с цитати на антични автори.

 

Най-известното му произведение е „Възхвала на глупостта“ (1510), което в миналото, преиздавано многократно, се доближава до тиража дори на Библията.

 

Бори се за духовното извисяване на човешката личност.

 

Според него не насилието, а знанието и просвещението са главната движеща сила за надграждането на тогавашното общество.

 

В съчинението си „Жалба на мира“ (1521) се обявява против войната като средство за решаване на междудържавните конфликти и защитава световния мир, който единствен осигурява продуктивни условия за развитието на всеки един народ.

 

Еразъм Ротердамски е един от най-видните представители на хуманизма от епохата на Ренесанса.

 

Заради своята удивителна начетеност и образованост, универсалност на теоретичния интерес и критичния аналичитен ум, неговите съвременници го признават за ненадминат мислител.

 

 

Научното му дело оказва трайно влияние върху почти всички по-нови представители на Западната философия.

 

Ето и някои от най-известните цитати на космополитния мислител:

 

Безумието е източник на подвизите на всички герои.

 

На лудостта е предоставена привилегията да говори истината без да оскърбява никого.

 

Срам – това е страха на честността пред позора.

 

Нищо не може да затрудни човека с воля.

 

Хората не се раждат, а се формират.

 

Няма нищо по-храбро от победата над самите себе си.

 

Дори и най-лошата орис има възможност за щастливи промени.

 

Поразителна е мъдростта на природата, която при такова безкрайно разнообразие е успяла да балансира всичко.

 

 

Автор: Петър Мургински