Search
Close this search box.

Там където няма закони, няма и свобода – Джон ЛОК

Джон Лок (1632 – 1704 г.) е английски философ и лекар, считан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан още Баща на класическия либерализъм.

 

Лок е възпитаник на Оксфордския университет, където по-късно преподава за известно време.

 

Основните му интереси са в сферата на политическата философия, медицината и природознанието.

 

Продължавайки традицията на Бейкън, Лок допринася съществено за теорията на обществения договор.

 

При формиране на неговите идеи, влияние оказват още ПлатонАристотелХобс и Спиноза.

 

Отказва се от преподавателската си дейност, тъй като в академичните среди все още господства схоластиката.

 

През 1668 година става член на Лондонското кралско дружество, а по-късно постъпва и на служба при граф Шафтсбъри – виден политик, противник на режима на Стюартите.

 

Преследван от кралската власт, Лок е принуден да емигрира на два пъти – първо във Франция, а после и в Холандия.

 

Във Франция се запознава с трудовете на Декарт и Гасенди, а в Холандия пише своя основен труд „Опит върху човешкия разум“ (1690).

 

Там той се сприятелява с Вилем Орански – ръководител на партията на вигите и претендент за английския престол.

 

След компромиса между буржоазията и новото дворянство по времето на Славната революцияот 1688 година, Лок за завръща в родината си, придружавайки новия владетел.

 

След завръщането си в Англия, той публикува „Два трактата на държавата“ (1690) и „Някои мисли за възпитанието“ (1693).

Лок се превръща в интелектуален герой на вигите и на търговско-промишлената буржоазия, и участва в публични дискусии с редица изтъкнати личности – като Нютон и Драйдън.

 

Той прави изключително важен за времето си опит да докаже произхода на цялото човешко познание,поставяйки си задачата да проучи всички налични идеи и идеологии.

 

 

Философията на Лок оказва съществено влияния върху Бъркли, Хюм, Смит, Джеферсън, РусоКант, Холбах, Дидро, Хелвеций и Монтескьо.

 

Ето и някои избрани цитати на великия английски мислител:

 

Там където няма закони, няма и свобода.

 

Свободата е трудна; трудно е да се осланяш на себе си, за да следваш своя собствен мисловен ход.

 

Тези, които са слепи, винаги ще бъдат водени от тези, които виждат, инак ще паднат в рова; и този, чийто разсъдък тъне в мрак, несъмнено е най-големият роб и най-зависимият измежду всички хора.

 

Винаги съм мислил, че действията на човек описват най-добре неговите мисли.

 

Един джентълмен започва с образование, но става завършен с четене, размисъл и добра компания.

 

Успехът в боя се съдържа в това да не се изправиш срещу опонента си по начина, по който той иска.

 

Единствената защита срещу света е да го познаваш добре.

 

Да обичаш истината заради самата истина е принципна част от усъвършенстването на човека и в основата на всяка друга ценност.

 

Силата на духа пази и подкрепя всички останали ценности.

 

Робската дисциплина създава робски характер.

 

Бунтът е право на човека.

 

 

 

Автор: Петър Мургински