Search
Close this search box.

Човек умира, делото остава – ЛУКРЕЦИЙ

Тит Лукреций Кар (99 г. пр. н.е. – 55 г. пр. н.е.) е гениален древноримски философ и поет.

 

 

Данните за него са противоречиви и оскъдни, тъй като отхвърля идеите за божия промисъл и безсмъртие на душата и остава неприемлив за множество хора с религиозни възгледи.

 

 

Предполага се, че е принадлежал към знатния род Лукреций.

 

 

Като възпитаник на неаполитанската епикурейска философска школа, Лукреций е бил изключително добре образован и запознат с живота на римския елит.

 

 

Автор е на обемистата философска поема „За природата на нещата“, в 6 книги, всяка от които започва с изящно обработен увод.

 

 

Със своите 7 хиляди стиха тя е единственият цялостно запазен литературен паметник на философския материализъм.

 

 

Позовава се на писанията на ЕпикурДемокритСократПлатон и Аристотел.

 

 

В І-ва и ІІ-ра книга философът отстоява принципите на атомистичната теория и отхвърля съперничещите й теории на космичните философи пресократици.

 

 

В ІІІ-та книга се доказва атомният градеж и смъртността на душата. Тя завършва с ободряващата проповед по мотива „Смъртта не ни плаши“.

 

 

В ІV-та книга се описва механизма на сетивното възприятие, мисълта и някои функции на тялото.

 

 

В V-та книга описва създаването и развитието на нашия свят, небесните тела, еволюцията на живота и човешкото общество.

 

 

В VІ-та книга се обясняват забележимите феномени на земята и небето, в частност гръмотевицата и светкавицата.

 

 

В края на поемата се описва чумата в Атина – мрачно описание на смъртта.

 

 

Защитава с полемична страст тезата, че истинският път за освобождаването на човека от постоянно притесняващите го погрешни представи е разпространението на знанието за природата и света като цяло.

 

 

След близо хилядолетно отсъствие, книгата му е преоткрита и изложеното в нея става съществен елемент за разгръщането на Ренесанса от френските материалисти.

 

 

Неговото творчество оказва значително влияние върху поетите Вергилий и Хораций.

 

 

 

Идеите му допринасят за развитието на други велики мислители като Цицерон, Монтен, Бруно, МакиавелиСпинозаШопенхауерНицше, Маркс, Фройд.

 

 

Ето и някои от най-запомнящите се цитати на великия древноримски мислител:

 

 

Човек умира, делото остава.

 

 

Смъртта не ни плаши.

 

 

Всеки сам усеща силата си и как да я използва.

 

 

Днес ще стане вчера и да го върнем вече не можем.

 

 

Изразявайте смъртни думи за безсмъртните неща.

 

 

Пробитата стомна не може да бъде напълнена.

 

 

Нищо не възниква от нищото.

 

 

Нищо не се превръща в нищо.

 

 

От нищо – нищо.

 

 

Водени сме от фалшиви страхове.

 

 

Разумът освобождава човека от страха пред боговете.

 

 

Знай, че не само твоят разсъдък ще претърпи крушение, но и самият твой живот неминуемо веднага ще загине, ако ти нямаш смелост да се довериш на сетивата си.

 

 

Всичко – и небе, и земя, и море – събрано вкупом е нищо в сравнение с Всемира, сборът на всички сборове.

 

 

Докато нямаме при нас това, към което се стремим, това нещо се явява за нас висше благо, а получавайки го, ние започваме също така страстно да желаем нещо друго…

 

 

Този живот един на друг си го предават людете, тъй както бегачите – горяща факла.

 

 

Автор: Петър Мургински