Search
Close this search box.

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет – СОКРАТ

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет – СОКРАТ Сократ (469 г. пр.н.е. – 399 г. пр.н.е.) е древногръцки философ от Атина, един от най-великите мислители на западната философия.     Баща му Софрониск е скулптор, а майка му Фенарета – акушерка.     Образованието на Сократ съчетава гимнастика и философия още от ранна възраст.   […]

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и на нищо не разчита – ДЕМОКРИТ

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и на нищо не разчита – ДЕМОКРИТ Демокрит (460 г. пр.н.е – 370 г. пр.н.е) е изтъкнат древногръцки философ и систематизатор на атомизма, един от крупните и универсални умове на Античността.   Той е родом от Абдера – град в Тракия, разположен някога на устието на днешната река […]

В основата на всяка мъдрост е търпението – ПЛАТОН

В основата на всяка мъдрост е търпението – ПЛАТОН Платон (427 г. пр.н.е. – 345 г. пр.н.е. ) е атински философ-идеалист, представител на Класическия период в Древна Гърция, основател на Платонистката школа на мисълта и Академията, първата висша институция в западния свят.   Предполага се, че Аристокъл, както е истинското му име, е роден в Атина или […]

Не е имало досега нито един велик ум без примеси на безумие – АРИСТОТЕЛ

Не е имало досега нито един велик ум без примеси на безумие – АРИСТОТЕЛ Аристотел (384 г. пр.н.е. – 322 г. пр.н.е.) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността, наричан „Баща на науката“.   Предполага се, че Стагирит, както често Аристотел е бил наричан, е роден в Стагира на Халкидическия полуостров.   Баща […]

Колкото по-големи са трудностите, толкова по-голяма е славата от преодоляването им – ЕПИКУР

Колкото по-големи са трудностите, толкова по-голяма е славата от преодоляването им – ЕПИКУР Епикур (342 г. пр.н.е – 270 г. пр.н.е) е древногръцки философ, основоположник на епикурейството.     Епикур е последовател на Демокрит и главен представител на атомистичната философия през елинистичния период.     По време на престоя си в Атина той установява близки отношения с Ксенократ […]

Благото на народа е най-важният закон – ЦИЦЕРОН

Благото на народа е най-важният закон – ЦИЦЕРОН Марк Тулий Цицерон (106 г. пр. н.е. – 43 г. пр. н.е.) е римски философ, писател, обществен деец, най-прочутият оратор на Древен Рим.     Произхождайки от знатен род, член на висшата класа в Лацио, Цицерон получава солидно образование още от най-ранна възраст.     Изучава древногръцки език, […]

Човек умира, делото остава – ЛУКРЕЦИЙ

Човек умира, делото остава – ЛУКРЕЦИЙ Тит Лукреций Кар (99 г. пр. н.е. – 55 г. пр. н.е.) е гениален древноримски философ и поет.     Данните за него са противоречиви и оскъдни, тъй като отхвърля идеите за божия промисъл и безсмъртие на душата и остава неприемлив за множество хора с религиозни възгледи.     Предполага […]

Да заповядваш на себе си е най-голямата власт – СЕНЕКА

Да заповядваш на себе си е най-голямата власт – СЕНЕКА Луций Аней Сенека (3 г. пр.н.е. – 65 г.) е римски философ, писател и държавник, един от най-видните представители на т. нар. Нова стоа.     Сенека Млади произхожда от стар аристократичен род.     Баща му Сенека Стари е ретор и принадлижи към съсловието на конниците. […]

Смелостта е началото на победата – ПЛУТАРХ

Смелостта е началото на победата – ПЛУТАРХ Плутарх (46 – 127 г.) е древногръцки философ-материалист и историк.   Роден е в заможно семейство в Херонея, близо до Делфи.   Закърмен с научната традиция на Древна Гърция, Плутарх е енциклопедист на античния свят.   Пътува в Гърция, Рим, Александрия, Мала Азия.   Работи в сферата на философията, етиката, […]

Робът също може да бъде високонравстен човек – ЕПИКТЕТ

Робът също може да бъде високонравстен човек – ЕПИКТЕТ Епиктет (50 – 138 г.) е античен философ-стоик, основател на философската школа в Никопол, Епир.   Произхожда от Хиераполис, Мала Азия, откъдето е взет като роб на Епафродит – секретар на римския император Нерон.   По-късно Епиктет е освободен.   Занимава се активно с проблемите на житейската философия. […]