Search
Close this search box.

КАК Е ТРЯБВАЛО ДА ИЗГЛЕЖДА "НОЩНА СТРАЖА"

Картината е поръчана около 1639г. от капитан Франсис Банинг Кок и членовете на неговата стрелкова рота. Рембранд е получил 1600 гулдена за картината, което било доста голяма сума по онова време. Парите били събрани от поръчителите, които трябвало да бъдат изобразени и всеки му платил по равно, за своята част от платното, което било типична практика за тогава.

 

Картината е започната през 1640г. и трябвало да бъде с определени размери и в нея да са подредени по типичния начин за онова време редици с портрети с равно разстояние между тях, но вместо това Рембранд решил да оживи своята картина, като добавил значителен брой екстри към стрелковата рота. Повечето от тези фигури са на заден план и се застъпват, като лицата им са затъмнени или частично видими, а едно от надничащите лица, дори се смята, че принадлежи на самия Рембранд.  Така най-известната му картина била завършена през 1642г., откроявайки се значително по отношение на своята оригиналност.

 

За изненада на всички вместо класическа редица от портрети в картината се появяват много повече персонажи, а самата сцена е пресъздадена като действително историческо събитие, което се случва реално, но всъщност всичко това бива плод на творческия гений на Рембранд в работата му. Поради тази причина „Нощна стража“ – една от най-известните картини в момента, се оказва, че в миналото по никакъв начин не е била одобрявана от поръчителите, тъй като не отговаряла на очакванията и изискванията им.

 

Всъщност сюжетът на картината се случва на дневна светлина, а тъмният фон, объркан с нощ е в следствие на потъмнял с възрастта лак и мръсотия, която платното е събирало с годините. По време на реставрация през 40-те години потъмняването е премахнато, но името „Нощна стража“ си остава и до днес, макар, че името, което съответства на картината е “Милиционерска рота от окръг II под командването на капитан Франс Банинк Кок, известна още и като „Стрелящата рота на капитан Франсис Банинг Кок и лейтанант Вилхелм ван Руйтенбург“.

 

Автор: MOMSTER.ROCKS

Снимка на WikiImages от Pixabay