Search
Close this search box.

ПРОСВЕЩЕНИЕ В 21-ВИ ВЕК

В исторически план пандемиите са принуждавали хората да скъсват с миналото си и да изграждат битието си наново. Сегашната пандемия като че ли не се отличава по нищо от предходните. Тя е портал, преход между този и следващия свят.

 

Великите дела винаги са съпроводени с големи препятствия. Всичко в природата е подчинено на закона на възраждането.

 

Разумът, науката и хуманизмът, ключови теми на Просвещението, исторически са довели до огромен напредък на обществото в почти всички области и вероятно ще останат найдоброто средство за надграждане на този напредък и в бъдеще.

 

Но тези идеали не се поддържат устойчиво. Те биват често атакувани и поради това трябва да бъдат укрепени и защитени, особено от деклинизма. За съжаление, деклинизмът е твърде удобен възглед, който изисква противопоставяне посредством внимателен и прозрачен анализ на данните.

 

Както историята ни учи неведнъж, вярата, че светът е в упадък мотивира желанието за радикална революция, „Смачкайте системата, защото нищо не може да бъде по-лошо от текущата ситуация.“ Това, от което обаче обществото се нуждае, не е да унищожи институциите на модерността, които са извели човека от пещерата, а да продължи да постига постепенен напредък в рамките на позволеното.

 

Както казва изтъкнатият деец на Френската революция и един от водачите на Жирондата Пиер Верньо в последните си мигове преди да бъде гилотиниран, „Революцията е като Сатурн, тя поглъща собствените си деца“.

 

В този контекст по-голямата част от методологията следва да бъде посветена на емпиричния анализ на човешкия прогрес – практически, морален и интелектуален.

 

Живот

 

Продължителността на живота се увеличава – от средно по-малко от 30 години в средата на 18-ти век до над 70 години днес. Увеличението се наблюдава във всички възрастови групи, на всички континенти.

 

Здравеопазване

 

Въпреки случващото се през изминалата година, заплахата от инфекциозни заболявания в 21-ви век е значително намалена – чрез методи като  хигиенизиране, стерилизация, ваксинация, антибиотици и други научни и медицински постижения, които комплексно са спасили живота на милиарди хора.

 

Прехрана

 

Гладът е бил нормална част от живота през по-голямата част от историята. Днес хората имат достъп до средно над 2000 калории на ден, а храната вече не е лукс само за заможните.

 

Богатство

 

Брутният световен продукт е бил в застой или със сравнително бавни темпове на растеж през по-голямата част от човешката история, но е нараснал почти 200 пъти от началото на Просвещението през 18-ти век. Увеличенията не се наблюдават само в развитите икономики. Хората, живеещи в нищета или крайна бедност са редуцирани от 90% тогава до 10% днес.

 

Качество на живот

 

Работното време в западните държави е намаляло от над 60 часа седмично през 18-ти век до около 40 часа днес. В резултат на икономическия прогрес и новите технологии, хората имат повече време за пълноценен живот и подобрен достъп до знания.

 

Познание

 

Децата в наши дни ходят по-дълго време на училище, грамотността се повишава значително, увеличават се дори IQ резултатите на населението. Равноправието се подобрява в почти всички аспекти, а близо 2/3 от световното население живее в свободни или сравнително свободни общества.

 

Разумът е от централно значение и всеки, който му се противопоставя, по дефиниция е неразумен.

 

Може да се твърди, че съществуването на когнитивни пристрастия доказва, че хората са ирационални. Но тези пристрастия не пречат на хората да бъдат рационални. Те просто са пречка за прогресивно мислене, което може да бъде преодоляно – с разум. Това може да бъде постигнато чрез качествено образование, възпитание в критическа мисъл и когнитивно оспорване, емпиричен подход към прогнозиране и деполитизация на проблеми, доколкото е възможно.

 

Науката е най-гордото постижение на нашия вид.

 

Науката се различава от разума като цяло с два идеала: че светът е разбираем и, че наблюдението и доказателствата са в основата за разбирането му.

 

Хуманизмът е нерелигиозна основа за етика.

 

Нито утилитарен, нито деонтологичен. Неговата единствена цел е да максимизира човешкия напредък – знание, здраве, живот, щастие, свобода, опит, любов.

 

Просвещението е това, от което светът се нуждае в 21-ви век.

 

Защита на идеите и ценностите, които са създали съвременния свят, и защита на самия този свят. Всеки, който се интересува от големите проблеми на човешкия живот, общество, политика и култура, следва да се отдаде на разума, науката и хуманизма.

 

 

Автор: Петър Мургински

 

Корица: Francisco Goyа, La Adoración del Nombre del Señor