Search
Close this search box.

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ВРЪЗКА

 

Усещането да поддържаме добри човешки взаимоотношения е от огромно значение за цялостното ни емоционално и физическо здраве.

 

Десетки изследвания показват, че хората, които имат щастливи връзки, са по-щастливи, както и обратното, липсата на добра социална среда е свързана с депресия.

 

Хората, които имат стабилни връзки, също имат по-високо самочувствие, по-голяма съпричастност към другите, по-доверчиви са и по-лесно комуникират и си сътрудничат.

 

Чувството да бъдем чути, емоционално разбрани и подкрепени от друго човешко същество е от съществена значимост. Това чувство има силата да задълбочи момента, да вдъхнови промяна и да изгради доверие. Научните доказателства категорично показват, че да сме приети и да се чувстваме добре към дадена социална група, е основна психологическа потребност, която е от съществено значение за чувството на удовлетвореност от живота. Общуването и изграждането на положителни взаимоотношения с хората, дава чувство за увереност, подкрепа и сила да се справим с всяко предизвикателство.

 

 

Още с появата ни на бял свят у нас е вродено да обичаме, да бъдем обичани и да принадлежим към общност. Когато тези нужди не са удовлетворени, ние не функционираме така, както по природа ни е присъщо. В днешни дни често срещано е много и най-вече млади хора да се опитват да запълват тази неудовлетвореност /вероятно и несъзнателно/ с материални вещи, слава, красота и други.

 

За да имате увереност и да градите стабилни взаимоотношения с другите, трябва на първо място да работите върху себе си. Да имате увереност в себе си.

 

Раздавайте се, без да имате очаквания! Давайте на другите това, от което имат нужда и им помагайте в развитието им. Фокусирайки се върху възможността да дадате на другите, вие всъщност едновременно помагате и на себе си да се чувствате добре и социално свързани, особено в днешния все по-изолиран свят!

 

 

Автор: MOMSTER.ROCKS

Photo credits: Pixabay